Geisslers Hofcomoedianten
Divadlo VILA Štvanice
Ostrov Štvanice 858
Praha 7
E: info@geisslers.cz
Kontakt
Program
English

9. Po popravě

Stojíš pod Staroměstskou mosteckou věží. 

Pokud by snad nebyla samotná poprava 27 pánů pro někoho dost děsivá, nebo na ni rychle zapomněl, hned mu kruté tresty připomnělo 12 hlav vůdců povstání, které byly nabodnuty na mosteckou věž na staroměstské straně Karlova mostu. Tady zůstaly až do roku 1631, s výjimkou Šlikovy hlavy, kterou jeho vdova směla po roce pohřbít.

 

Otázka k odemčení videa:
Kolik bodců je na plotě vlevo od schodů, který odděluje vyvýšenou část Křižovnického náměstí (tedy na plůtku rovnoběžném s tramvajovými kolejemi a průčelím kostela sv. Salvátora)?

A
Odpověděl jsi na všechny prémiové otázky?
Skvělé! Z jednotlivých písmen teď můžeš složit tajenku. Napiš si ji na papír, vyfoť se s ní a fotku pošli na e-mail tajenka@geisslers.cz.
Dostaneš od nás k jedné vstupence na představení druhou zdarma a hrdinský dárek, který si můžeš vyzvednout v Divadle VILA Štvanice.
B
Zatímco těla popravených byla předána jejich rodinám a mohla být v tichosti pohřbena, hlavy dvanácti z nich umístil kat Mydlář na Staroměstskou mosteckou věž. V drátěných koších nabodnutých na dlouhých železných prutech tam visela Šlikova hlava s rukou, dále hlava Budovcova, Kaplířova, Dvořeckého, Bedřichova, Ottova, Kochánova, Štefkova a Koberova. Jesseniova hlava byla v koši umístěna i s kusem jazyka, Michalcova pak spolu s rukou, stejně jako Hauenschildova. Přestože lebky jen těžko odolávaly počasí a některé dokonce při velkém větru spadly, zůstala většina z nich na věži až do příchodu saského vojska v listopadu 1631. Z věže sundané hlavy pak byly se všemi poctami uloženy v Týnském chrámu.
Pouze hlava Jáchyma Ondřeje Šlika byla z věže po roce sejmuta, když císař v květnu roku 1622 vyhověl prosbám jeho vdovy hraběnky Šlikové. Hlavy některých popravených byly umístěny na výstrahu v jejich rodných městech. Byl mezi nimi například Maxmilián Hošťálek z Javořice, který byl primátorem Žatce.
Po potlačení stavovského povstání se upevnila moc Habsburků v českých zemích a rostl také význam katolické církve. Zároveň bylo povstání českých stavů rozbuškou táhlého a ničivého celoevropského konfliku – třicetileté války. Ta byla jednak bojem katolíků proti zastáncům protestantského vyznání, zároveň ale také bojem jednotlivých evropských zemí o politickou nadvládu. Za počátek války je považován rok 1618, trvala opravdu 30 let a skončila až uzavřením vestfálského míru v roce 1648.
.
Užil sis hru? Podpoř nás…. Celá hra je sice zadarmo, budeme ale moc rádi, když nám přispěješ na její výrobu a další pěkné projekty.
Děkujeme za každou kačku!

Gratulujeme, poučil ses z historie a stal ses hrdinou Bílé hory!
Chceš se o této době dozvědět ještě víc? Přijď na představení 27. Exekuční show Jana Mydláře.