Geisslers Hofcomoedianten
Divadlo VILA Štvanice
Ostrov Štvanice 858
Praha 7
E: info@geisslers.cz
Kontakt
Program
English

Já jsem Krabat

Geisslers Hofcomoedianten

19

Duben

Čarodějná legenda ze srbské Lužice

Na blatech za Černým Chlumcem stojí mlýn, skrčený ve sněhu, temný a výhružný jako mocné, zlé zvíře. Ale uvnitř se svítí – a kde je světlo, tam musí být i lidé!

Tajuplný příběh upředený z legend o Krabatovi, který si nebezpečně pohrává s černou magií, hýří analogovými projekcemi a variuje lužickosrbské písně.

Poslechnete ten cizí hlas tam uvnitř ve vás a necháte se zlákat? Mlýnské kolo zatím stojí. Mezi jedenácti havrany sedícími na tyči je totiž jedno místo volné. Krá!


55 minut
Premiéra 19. září 2015
Zvláštní cena poroty na festivalu Bartoloměji Veselému za herectví.

Foto: Pavel Veselý

V prostředí VILY Štvanice – v nezvyklém prostoru, příjemném, přestože něčím zvláštním, nám divadelní soubor Geisslers Hofcomoedianten nabízí své převyprávění pověsti o Krabatovi a jeho angažmá u čaroděje v Černém mlýnu. Scénicky zajímavá a významově hutná inscenace ponouká diváka k přemýšlení o tématech, jež byla aktuální před čtyřmi sty lety, ale jsou neméně palčivá i dnes. Program k představení nám nabídne několik slovníkových hesel pro uvedení do situace; mezi suchými historickými fakty o Lužickém Srbsku a době třicetileté války – což je časoprostor, v němž se děj původní pověsti o Krabatovi odehrává – se dozvíme i několik zajímavých interpretací. Dočteme se například, že mlýn byl v té době vnímán jako tajemné místo, jež dokázalo uchopit energii, skrytou v přírodě, a využít ji ve prospěch člověka – zkrátka ulehčit mu práci. S takovým konceptem mohl tehdejší obyčejný člověk snadno mít problém, a tak není divu, že byl v jeho představách mlýn obýván bytostmi, obdařenými nadpřirozenými schopnostmi, čerty a/nebo čaroději. Obavy z nepochopitelného a neznámého ale nejsou záležitostí vyhrazenou sociologům, zkoumajícím dávno minulá staletí. Strach je zdrojem lidského přemýšlení a hybatelem dění i dnes a jakkoliv se rádi nazýváme moderními lidmi, mytické myšlení naše hlavy ještě zdaleka neopustilo. Rozdíl je jen ve slovech – v 17. století si lidé vyprávěli pověsti o kouzelnících ve mlýnech, dnes se strašíme teroristy na vratkých bárkách plujících po Středozemním moři. Holubí pečeně & pokácené stromy Pověst o Krabatovi a Černém mlýnu – většina z nás ji pravděpodobně zná z knihy Čarodějův učeň Otfrieda Preußlera – je mnohovrstevnatá, Geisslers Hofcomoedianten si z ní velice dobře vybírají jednu významovou linii a jí přizpůsobují i epickou stránku. Více se toho zahodí, než přijme, ale to je zde ku prospěchu věci. Vzniká tak zamyšlení, jak snadné je podlehnout zlu, které láká a slibuje výhody, snazší práci, pohodlný život a pečené holuby… Když si to zlo navíc nasadí masku upřímnosti osvědčeným trikem „abychom se měli lépe, musíme tomu nejdřív maličko obětovat, ale pak, věřte mi – když se kácí les, lítají třísky – pak bude strašně moc líp,“ člověk se lehce utvrdí v pocitu, že je všechno v pořádku. Na Krabatově příkladu inscenace vykresluje portrét mysli, která se učí omlouvat aktuální zlo v zájmu potencionálního budoucího ráje na zemi. Provedení odpovídá sdělení. Světla a stíny, především důmyslné využití meotaru, navozují tajemnou, až mystickou atmosféru; minimalismu v příběhu (ale rozhodně ne ve významech) odpovídá minimalismus scénický. Silnou složkou inscenace je – možná poněkud nečekaně – humor, který je inteligentní a rozhodně ne prvoplánový a díky tomu občas smích trochu vázne v hrdle, což jen napomáhá prožívání a zažívání příběhu na straně diváka. Až příliš snadná noční hlídka Se zlem se dá bojovat. Nemusíme přistoupit na logiku účelu světícího prostředky; když to dokázal Krabat, můžeme to zvládnout i my. Také to je poselstvím pověsti. Zde je ale, bohužel, toto sdělení Geisslery trochu vzato na hůl; jako by se Krabatův odpor vůči čarodějnému pánu Černého mlýna a všemu jeho zlu zrodil zčistajasna, když už se mu holubí pečínky přejedly a zatoužil místo nich po ženě, a jeho konečný zápas se zlem je rychlý a překvapivě snadno vyhraný. Zde možná autoři vynechávají z původních legend a Preußlerovy verze více, než by bylo zdrávo. Pokud jednoho dne dojde k rozhodujícímu zápasu pravdy a lásky na jedné straně se lží a nenávistí na straně druhé, rozhodně to nebude snadno vybojované vítězství. Vždyť ani ty malé, každodenní boje uvnitř nás samých nejsou tak lehké, jako vyznívá ten Krabatův. ∞

Ondra Dominik Horník, ARTIKL