Geisslers Hofcomoedianten
Divadlo VILA Štvanice
Ostrov Štvanice 858
Praha 7
E: info@geisslers.cz
Kontakt
Program
English

Festival ŠPORK

Festival & sympozium

10

Duben

Mecenášství v proměnách času

Neformální sympozium, tematická divadelní představení a koncert, to je Festival ŠPORK. Dvoudenní program je věnován tématu mecenášství od baroka po současnost.

Jak vnímáme kulturní filantropii jednoho z nejvýznamnějších mecenášů českého baroka, hraběte Františka Antonína Šporka (1662–1738), a jaké jsou současné trendy v České republice i v zahraničí? Festival ŠPORK vytváří platformu pro mezioborová setkání a dialog lidí z řad laické i odborné veřejnosti a umělecké i neumělecké sféry.

Sympozium nahlíží na fenomén mecenášství jak v historických, tak kulturně-společenských souvislostech. Přijďte si poslechnout uznávané odborníky i dnešní mecenáše a diskutovat o současných otázkách kulturní filantropie.Umělecký program nabídne pořadatelský divadelní soubor Geisslers Hofcomoedianten a jako host vystoupí významná hráčka na violu da gamba Melusine Srovnal.


Festival ŠPORK a k němu připojené sympozium navazuje na předchozí tři ročníky úspěšných festivalů (Festival ANDREINI 2016 a 2018, Festival BRANDL 2019).

PROGRAM FESTIVALU & SYMPOZIA

SOBOTA 15. 2.

14:30   zahájení festivalu
moderuje prof. PhDr. Stanislav Bohadlo, CSc. (UHK)

14:30 ̶ 16:00
1. část sympozia: Prototyp barokního mecenáše

prof. PhDr. Pavel Preiss, DrSc. (historik umění): Mecenáš F. A. Špork

PhDr. Jan Štěpánek, Ph.D. (historik umění, editor a produkční): Barokní šlechta v roli podporovatelů umění

Mgr. et Mgr. Pavel Beneš (Centrum baroka, Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánském Týnici): Výstava věnovaná barokní šlechtě a mecenátu

16:30 ̶ 17:30
2. část sympozia: Mecenášství jako znak kulturní společnosti
Ing. René Levínský, Ph.D. (Státní fond kultury, radní): Jak by měl fungovat SFK?

Ing. Jana Ledvinová (České centrum fundraisingu): Proč lidé dávají peníze?

19:00   Geisslers Hofcomoedianten: Dvě komedie v komedii  ̶  divadelní představení
20:30   Ctnosti a neřesti mecenáše F. A. Šporka – představení projektu Galerie loutek v Kuksu

 

NEDĚLE 16. 2.

moderuje Ing. Jana Ledvinová (České centrum fundraisingu)

11: 00 ̶ 12:30
3. část sympozia: České mecenášství ve světovém kontextu a podoby mecenášství

Prof PhDr. Jiří Pokorný, CSc. (PedF UK): Významní mecenáši českého umění

Ing. Dagmar Goldmannová (Nadační fond Via Clarita): Filantropické poradenství, promyšlená a efektivní filantropie

Mgr. Jakub Skřejpek (Bohemian Heritage Fund): Mecenášství jako výzva pro 21. století

pauza

13:00 ̶ 14:00
PhDr. Karolína Matoušová Peštová (Mecenášský klub ND): Péče o dárce v oblasti kultury
Mgr. Vojtěch Novotný (AK Čalfa Bartošík): Firemní politika dárcovství

15:00 Geisslers Hofcomoedianten: Malé příběhy velkého hraběte & Melusine Srovnal: Sólo pro hraběte Šporka   ̶  (divadelní představení &koncert)