Geisslers Hofcomoedianten
Divadlo VILA Štvanice
Ostrov Štvanice 858
Praha 7
E: info@geisslers.cz
Kontakt
Program
English

Matyáš Bernard Braun

1684–1738 | barokní sochař a řezbář ve službách hraběte Šporka v Kuksu

Geissleři mě baví už od doby, co jsme se potkali na Kuksu. Víte, já mám rád krásné věci a oni jsou krásní. Navíc dokážou vdechnout život i mým sochám. Jo Geissleři, ti umí oživit i kámen. Tak se taky rozhýbejte a pojďte do toho s námi!

Matyáš Bernard Braun

Buď jako Braun, staň se jedním z nás...

Vstup do mecenášského klubu, přispěj 500 Kč měsíčně a získáš

2 vstupenky zdarma na 1 premiéru sezony
1+1 vstupenku zdarma
přednostní rezervaci vstupenek
pravidelné informace ze zákulisí
poděkování na webu
jednou ročně překvapení sezóny!

Matyáš Bernard Braun pocházel z Tyrolska, do Čech přišel jako čtyřiadvacetiletý. O dva roky později založil v Praze vlastní sochařskou dílnu, jejíž díla zdobí například Karlův most. Jeho nejvýznamnějším mecenášem byl hrabě František Antonín Špork, jehož panství na Kuksu nese stopy Braunova působení dodnes.

Na severní terasu Alliprandiho hospitálu vytesal slavné alegorie ctností a neřestí (24 soch ženských postav představuje Ctnosti Víru, Naději, Lásku, Trpělivost, Moudrost, Statečnost, Cudnost, Píli, Štědrost, Upřímnost, Spravedlnost, Pohostinství a Neřesti Pýchu, Lakomství, Smilstvo, Závist, Obžerství, Hněv, Lenost, Zoufalství, Lehkomyslnost, Pomluvu, Lstivost a Podvod). Dále zde Braun ztvárnil postavy Blahoslavenství, nebo sochy Anděla života a Anděla smrti. Od slavného sochaře pocházely i sochy trpaslíků, které zdobily závodiště na pravém břehu Labe. Dochovalo se pouze šest torz, pět se dnes nachází v hospitalu a jeden je součástí expozice Rentzova muzea barokního tisku v Kuksu. Braunovo umění se ale neomezilo jen na samotný Kuks, sochař vyrazil i do okolních lesů a vrchol jeho umění tak lze nalézt v Novém lese, kde do místních kamenů a skalek vytesal sochy poustevníků Garina a Onufria, Máří Magdalény, Jana Křtitele, nebo reliéf vidění svatého Huberta. Největší z plastik pak představuje Betlém, který dal místu jeho jméno.