Geisslers Hofcomoedianten
Divadlo VILA Štvanice
Ostrov Štvanice 858
Praha 7
E: info@geisslers.cz
Kontakt
Program
English

8. Poprava 27 pánů na Staroměstském náměstí

Stojíš nedaleko Staroměstské radnice na místě popraviště, které připomínají křížky vyskládané v dlažbě.

A taky to pro ně dobře nedopadlo! Jak císař rozhodl, tak se taky stalo. Sedmadvacet nejpřísněji potrestaných účastníků stavovského povstání bylo popraveno 21. června 1621. Kat Mydlář tenkrát sťal tři příslušníky panského stavu a sedm rytířů, zbylí odsouzení byli měšťané. Tři z nich, kteří byli členy Jednoty bratrské, byli oběšeni.

 

Otázka k odemčení videa:
Z kolika dlažebních kostek se skládá jeden křížek, připomínající jednoho popraveného pána?

A
Prémiová otázka:
Když se podíváš od radnice směrem ke středu náměstí, uvidíš sochařské dílo, které zde stálo od roku 1650 do listopadu 1918, kdy bylo strženo. Vrátilo se sem až v roce 2020. Jak se jmenuje? Zapiš si druhé písmeno.
B
21. června 1621 ráno stála před Staroměstskou radnicí tribuna potažená černým suknem a celé náměstí zaplnily davy přihlížejících. Všichni chtěli vidět popravu 27 odsouzených, konkrétně tří pánů, sedmi rytířů a sedmnácti měšťanů. Poprava trvala čtyři hodiny, od páté hodiny ranní až do půl desáté, a kat Mydlář během ní vyměnil čtyři meče. Odsouzenci čekali v radničním vězení, odkud je na popraviště přiváděl rychtář postupně podle postavení a věku. Nejprve šli na řadu páni, pak rytíři, nakonec měšťané.
První předstoupil před kata Jáchym Ondřej Šlik, kterému byla uťata i pravá ruka, následován dalšími dvěma příslušníky panského rodu Kryštofem Harantem z Polžic a Bezdružic a Václavem Budovcem z Budova. Jako první z rytířů byl sťat nejstarší z odsouzených, šestaosmdesátiletý Kašpar Kaplíř ze Sulevic, po něm pak Prokop Dvořecký z Olbramovic, Fridrich z Bílé, Jindřich Otta z Losu, Diviš Černín z Chudenic, Vilém Konecchlumský z Konecchlumí a Bohuslav z Michalovic, kterému byla uťata pravá ruka. Poté přišli na řadu měšťané Valentin Kochan z Prachové, Tobiáš Štefek z Koloděj a Jan Jesenius, kterému byl nejdříve vyříznut jazyk a po popravě bylo jeho tělo rozčtvrceno a vystaveno na veřejných místech. Sťati byli i Kryštof Kober z Koberšperku, Jan Šultys z Felsdorfu, Maxmilián Hošťálek z Javořice, Leander Rüppel z Ruppachu a Jiří Hauenšild z Fürstenfeldu. Členové Jednoty bratrské byli oběšeni, Jan Kutnauer a Simeon Sušický ze Sonnenštejna na břevnu trčícím z okna radnice, Nathanaela Vodňanského pak pověsili na dřevěné šibenici umístěné přímo na náměstí. Poté se kat opět vrátil ke stínání mečem, popraveni tak byli Václav Matěřovský z Jizbice, Jindřich Kozel z Peclinovce, Ondřej Kocour z Votína, Jiří Řečický, Max Michal Wittmann a Šimon Vokáč z Chýš.
Na místě, kde stojíš, mohla dnes být zajímavá dostavba Staroměstské radnice. O jejím rozšíření se uvažovalo už od roku 1899, obzvlášť  zajímavý návrh přinesl v roce 1909 Josef Gočár, podle něhož tu měla stát obrovská budova ve tvaru pyramidy. Po požáru, který radnici poškodil na konci druhé světové války, přišly další návrhy na moderní dostavbu, dodnes ale nebyl žádný z nich realizován.
.
C
Na poslední zastavení dojdi ke Staroměstské mostecké věži.
D
Otázka pro postup do další kapitoly:
Kolik z popravených bylo oběšeno?