Geisslers Hofcomoedianten
Divadlo VILA Štvanice
Ostrov Štvanice 858
Praha 7
E: info@geisslers.cz
Kontakt
Program
English

5. Útěk Fridricha Falckého

Od brány Strahovského kláštera následuj Fridricha Falckého podle následujícího videa…

Záznam Fridrichova běhu si vždy zastav a podle pokynu se vydej na další křižovatku. Video můžeš klidně i vrátit, hlavně ale neztrať  Fridricha z očí. Spolu s ním totiž projdeš pražskými uličkami až na další zastavení.

Pokud luštíš tajenku z prémiových otázek, nezapomeň cestou hledat odpovědi…

Už utíká! Fridrich Falcký na Bílou horu ani nedorazil. Když se od svých prchajících generálů dozvěděl o prohře stavovských vojsk, vzal nohy na ramena. Na Pražském hradě pobalil pár cenností a už běží na Staré Město, druhý den se pak vydá přes Nymburk do Náchoda, kde opustí české území a odjede do Vratislavi.

 

Otázka k odemčení videa:
Když projdeš branou, uvidíš sloup, na jehož vrcholku je socha jednoho nepříliš známého svatého. Napiš jeho jméno (všechna písmena malá).

A
Prémiové otázky:
Jak se jmenuje ulice, v níž Fridrich sjížděl po zábradlí? Její název pochází od kostela sv. Jana pod Petřínem. Zapiš si předposlední písmeno.
Socha a bronzový křížek s reliéfem připomínají na Karlově mostě českého světce, který byl právě odtud svržen do Vltavy. Zapiš si hned první písmeno jeho jména.
Hned za Karlovým mostem poběžíš kolem barokního komplexu bývalé jezuitské koleje, v níž dnes sídlí Národní knihovna. Zapiš si první písmenko názvu této památky.
B
Bitva na Bílé hoře začala před polednem a trvala ani ne dvě hodiny. Fridrich Falcký, který v tu dobu obědval s anglickými vyslanci Westonem a Conwayem, se jí tak ani nezúčastnil. Teprve po obědě se vypravil na bojiště a u Strahovské brány se setkal se svými nejvyššími veliteli, kteří ještě před koncem bitvy prchali z boje.
Když od nich zjistil, že je bitva prohraná, dal se také Fridrich na útěk. Se svou těhotnou manželkou Alžbětou, synem Ruprechtem a s celým dvorem opustil Pražský hrad a přes Karlův most se vydal na Staré Město. Ubytoval se v domě měšťana Langenbrucka nedaleko Mostecké věže, ani tam se ale necítil bezpečně, a tak se ještě ten večer přesunul do domu primase Kirchmajera z Rejchvic. Narychlo nechal na vozy naložit své cennosti, mnohé ale ve zmatku v Praze zapomněl, třeba svatební dary od anglického krále Jakuba I.
Druhý den, v pondělí 9. listopadu ráno, odjel král s rodinou z Prahy. Pod záminkou osobní ochrany s ním vyrazili i mnozí velitelé jako Thurn, Hohenlohe či Václav Vilém z Roupova. Poprvé přenocoval v Nymburce. Další a v Čechách také poslední noc Fridrich Falcký strávil na náchodském zámku, který tehdy vlastnila Markéta Salomena Smiřická, dvorní dáma královny Alžběty Stuartovny. Podle pověsti ztratil králův kůň v Náchodě podkovu, kterou pak měšťané zadláždili do vozovky mostu.
Následující ráno, tedy rok a čtyři dny po své korunovaci, opustil Fridrich Falcký Čechy, kam se už nikdy nevrátil. Vzhledem k tomu, že vládl jedinou zimu, bývá přezdívaný Zimní král. Fridrich poté ztratil rovněž vládu nad Horní a Dolní Falcí a kurfiřtskou hodnost, čeští exulanti ho přesto stále uznávali za svého krále. Zemřel 29. listopadu 1632 v Mohuči.
Scénu králova útěku zobrazuje dřevořezba z roku 1629 od Jiřího Bendla staršího, která se nachází v chrámu svatého Víta.
.
C
Neztratil ses a doběhl jsi s Fridrichem Falckým až na konec videa?
D
Otázka pro postup do další kapitoly:
Ve kterém českém městě strávil Fridrich Falcký poslední noc předtím, než opustil zemi?