Geisslers Hofcomoedianten
Divadlo VILA Štvanice
Ostrov Štvanice 858
Praha 7
E: info@geisslers.cz
Kontakt
Program
English

4. Bitva na Bílé hoře 8. listopadu 1620

Stojíš na Pohořelci před vstupem do areálu Strahovského kláštera.

Dalekohledem pozoruješ porážku českých stavů v bitvě na Bílé hoře. V ní 8. listopadu 1620 bojují početnější císařské katolické jednotky s vojskem českých stavů. Tomu sice hraje do karet terén na návrší se zdí obory Hvězda za zády, velitelé ale vydávají nejednoznačné rozkazy, které unavení a špatně placení žoldnéři plní jen neochotně. Odolávat tak císařským nebudou ani dvě hodiny…

 

Otázka k odemčení videa:
Kolik soch andělíčků je na bráně do Strahovského kláštera?

A
Prémiová otázka:
Komu je zasvěcena hlavní chrám Strahovského kláštera? Je to bazilika… Zapiš si hned první písmenko názvu kostela.
B
Je 8. listopadu 1620 kolem poledního, když se na bojišti nedaleko letohrádku Hvězda střetnou vojska českých stavů s katolickou armádou císaře Ferdinanda II. Obě armády sem dorazily od Rakovníka, kde předchozí bitva skončila jakousi remízou. Pod bělohorskou plání se sešikovaly spojené armády císaře Ferdinanda II. a katolické ligy, v jejichž čele byli velitelé Jan Tserclaes Tilly a Karel Bonaventura Buquoy. Císařští měli výraznou početní převahu, celkem v jejich řadách bylo asi 26 000 mužů.
Českým stavům se před bitvou nepodařilo získat mnoho podpory ze zahraničí. Anglický král Jakub I., k jehož pomoci se upínal Fridrich Falcký i čeští generálové, svého zetě proti Habsburkům nepodpořil. Ani Fridrichem založená Protestantská unie nesplnila očekávání a v rozhodující chvíli naopak uzavřela s katolíky dohodu, že nebude do vývoje v Čechách nijak zasahovat. Pomoc nepřišla ani od dánského krále Kristiána IV., v zoufalství tak stavovští velitelé neúspěšně žádali o podporu dokonce tureckého sultána.
České vojsko v čele s vrchním velitelem knížetem Kristiánem z Anhaltu tak nakonec dalo dohromady jen 16 000 mužů, na druhou stranu mu dávala taktickou výhodu pozice na návrší před Prahou. Špatně placeným a unaveným žoldnéřům se ale do boje zrovna moc nechtělo, a tak tuto výhodu nedokázali využít a byli nepřáteli za necelé dvě hodiny rozprášeni. Přispělo k tomu taky nejednoznačné vedení, kdy do pravomocí nejvyššího velitele zasahovali i Matyáš Thurn a Fridrich Hohenlohe. Morálku vojáků nepozvedlo ani to, že důstojníci opouštěli své jednotky a někteří dokonce utíkali Strahovskou branou do nedaleké Prahy. Těžko uvěřitelné je, že uvnitř obory Hvězda po celou dobu bitvy čekalo asi 1 800 mužů, kteří do ní vůbec nezasáhli a vzdali se bez boje.
Bílá hora byla pro Fridricha Falckého v Praze zásadní místo. U zdejšího letohrádku Hvězda ho na podzim 1619 vítaly davy nadšených Pražanů, o pouhý rok později se právě tady uzavřelo jeho krátké kralování českým zemím.
.
C
Pro další video nikam nechoď, jen si sundej dalekohled z očí a rozhlédni se kolem sebe.
D
Otázka pro postup do další kapitoly:
Stavovští generálové spoléhali na pomoc různých zemí. Která mezi ně nepatřila?