Geisslers Hofcomoedianten
Divadlo VILA Štvanice
Ostrov Štvanice 858
Praha 7
E: info@geisslers.cz
Kontakt
Program
English

1. Tajné zasedání protestantských českých stavů v paláci Smiřických

Stojíš před palácem Smiřických na Malostranském náměstí.

Ukrytý za závěsem tajně pozoruješ schůzku vůdců radikálních protestantských stavů, která se uskutečnila v podvečer 22. května 1618. Kromě pána domu Albrechta Jana Smiřického vidíš také Matyáše Thurna a Václava Budovce z Budova. Ti se sešli, protože už nechtěli dále trpět omezování náboženských svobod ze strany císaře. Právě tady ukuli plán na defenestraci císařských místodržících Slavaty a Martinice.​

 

Otázka k odemčení videa:
Jaké je číslo popisné paláce Smiřických?

A
Prémiová otázka:
Jaká instituce dnes v paláci sídlí? Zapiš si první písmenko jejího názvu.
.
B
Do jaké ses to vlastně dostal doby? Na počátku 17. století byly Čechy přes předchozí snahy Habsburků o rekatolizaci stále do značné míry protestantské. O pár let dřív sice vydal Rudolf II. Majestát, což byla listina zaručující náboženskou svobodu, jeho nástupce Matyáš na podobné sliby ale příliš nedbal. Poslední kapkou bylo, když katolická církev nechala zavřít nekatolické kostely v Broumově a v Hrobu u Teplic (ten byl dokonce zbourán). Proti takovému chování se ohradil sněm protestantské šlechty, císař jim ale nevyšel vstříc, naopak v březnu 1618 nepovolil zasedání českých stavů. A kdo vůbec mezi české stavy patřil? Byli to zástupci panského stavu, tedy šlechtici, spolu s nimi také rytíři a měšťané.
 
Zákaz, nezákaz, 21. května 1618 se v Praze v Karolinu sjezd českých evangelických stavů přeci jen sešel. Již pořádně naštvaní stavové jednali o porušování Majestátu, boření kostelů i zákazu tohoto sněmu. Za tím vším podle nich stáli královští místodržící. Právě je podezírali ze sepsání takzvaného „těžkého psaní“, odpovědi císaře na stížnosti předchozího stavovského setkání, kterým Matyáš v rozporu se stavovským právem konání sjezdu zakázal a těm, kdo by ho svolali, pohrozil potrestáním.
 
Nyní je ale o den později, 22. května, a v paláci Albrechta Jana Smiřického se koná tajná schůzka radikální opozice. Protestanti, kteří se rozhodli jednat na vlastní pěst, zde zrovna domlouvají tajný plán průběhu návštěvy dvorské kanceláře, včetně rozsudků nad místodržícími a rozhodnutí o jejich defenestraci. Kromě pána domu se setkání účastní Jindřich Matyáš Thurn a Václav Budovec z Budova, dále pravděpodobně Oldřich Vchynský, Václav Vilém z Roupova, Colonna z Felsu, možná i Vilém z Lobkovic a Martin Fruwein spolu s dalšími měšťany.
 
Stojíš před palácem Smiřických na Malostranském náměstí. Původně renesanční městský palác nechal v roce 1573 vybudovat Jindřich Smiřický ze Smiřic, člen v té době jednoho z nejbohatších rodů Českého království.
.
C
Na další zastavení vystoupej zhruba do poloviny Zámeckých schodů, do míst, kde se zleva připojují schody od kláštera kajetánů.
D
Otázka pro postup do další kapitoly:
Kdo se nezúčastnil tajné schůzky?