David Nushart
*1995 Cheb
produkční, členem souboru od roku 2016
David Nushart je absolventem ašského gymnazia a studentem katedry produkce na pražské DAMU. Kromě řady projektů, vesměs spjatých s výše uvedeným studiem, je u GH zodpovědný za produkci v hlavním městě Praze.